Heeft u het lef om vooruitstrevend te zijn?

U weet het als geen ander: als het aankomt op verduurzaming is het tijd geworden om van een beleidsvisie naar een concrete oplossing te gaan. Biedt uw gemeente de ideale omgeving voor de aanleg van een warmtenet? Dat is eenvoudig na te gaan aan de hand van drie voorwaarden. Is er een bron van restwarmte in de buurt, zoals een fabriek of waterzuiveringsinstallatie? Is de bebouwingsgraad relatief hoog? En heeft u het lef om vooruitstrevend te zijn? Dan is een verkennend gesprek met Ennatuurlijk de eerste stap naar een voorbeeldfunctie binnen Nederland.

Ervaren in pioniersrol

Hoewel duurzame warmtenetten nog een relatief nieuwe ontwikkeling zijn binnen Nederland, heeft Ennatuurlijk al brede ervaring opgebouwd op dit vlak. Niet alleen wat betreft de technieken, maar ook als het aankomt op waterdichte adviezen voor projecten zoals een klimaatneutrale sportaccommodatie, waarbij we de investering aanzienlijk kunnen verlagen, en omgaan met de Warmtewet en Omgevingswet. Maar we weten ook hoe we met doordachte, laagdrempelige communicatie draagvlak creëren voor het warmtenet bij bewoners. Bovendien zijn we snelle investeerders. Want net als u zijn wij heel ondernemend. 

Geen restwarmtebron of hoge bebouwingsgraad?

Een hoge bebouwingsdichtheid en een bron van restwarmte: deze twee voorwaarden maken een warmtenet een interessante optie. Beschikt uw gemeente niet over een of beide zaken? Misschien biedt geothermie mogelijkheden!

 

Een warmtenet in uw gemeente?

Commercieel directeur Herman gaat graag met u in gesprek over warmte in uw gemeente.

 

085-2734559