Nieuws

12-09-2017 Reactie Ennatuurlijk uitzending Tros Radar van 11 september

In het item over stadsverwarming in de uitzending van Tros Radar van 11 september wordt gesteld dat consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet duurder uit zouden zijn dan consumenten met een aardgasaansluiting en een cv-ketel. Wij zijn het hier niet mee eens. 

In de uitzending worden individuele tariefcomponenten met elkaar vergeleken, terwijl de Warmtewet rekent met gemiddelden. Om een goede vergelijking te kunnen maken, moet je de totale kosten in vergelijkbare situaties op hetzelfde moment naast elkaar leggen. Bovendien gaat Tros Radar in zijn vergelijking volgens ons uit van onjuiste kosten voor de aanschaf en het onderhoud van een cv-ketel en wordt er gerekend met een lagere gasprijs die gasklanten ontvangen als ze van leverancier veranderen.
 

Eerlijke prijs

Voor warmte geldt geen vrijemarktprincipe zoals voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat warmteklanten geen vrije keuze hebben in de aanbieder van hun warmte. Daarom zijn de warmtetarieven voor huishoudelijke verbruikers gereguleerd. Hiervoor geldt het Niet Meer Dan Anders-principe dat is vastgelegd in de Warmtewet.

Het Niet Meer Dan Anders-principe zorgt ervoor dat afnemers voor de levering van warmte niet meer geld kwijt zijn dan vergelijkbare huishoudens betalen voor hun warmte via een cv-ketel op aardgas. Dat is wel zo eerlijk. Het principe wordt toegepast bij de berekening van het leveringstarief voor warmte, dus de vaste kosten warmte en de gigajouleprijs, en op de meetkosten. Hierbij gaat het om de gemiddelde marktprijs en niet om individuele situaties, waarbij het (stook)gedrag ook een belangrijke rol speelt.

Om de consument te beschermen toetst de ACM (Autoriteit Consument en Markt) jaarlijks de rendementen van warmtebedrijven en daaraan verlenen we onze volledige medewerking. Alle toetsen hebben tot nu toe uitgewezen dat warmtebedrijven een normaal rendement laten zien.
 

Nieuwe warmtewet

Op dit moment evalueert de overheid de Warmtewet. Ennatuurlijk denkt daar graag over mee. Samen met andere betrokken partijen doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de nieuwe warmtewet zo duidelijk mogelijk is voor de consument. De aangepaste Warmtewet wordt in januari 2018 verwacht.
 

Duurzaamheid

In vergelijking met individuele cv-ketels op aardgas zijn warmtenetten duurzamer. Om woningen en bedrijven te verwarmen maken wij namelijk gebruik van restwarmte (bijvoorbeeld uit de industrie) die anders verloren zou gaan of van verbranding van biomassa (bijvoorbeeld van snoeihout). Hierdoor is er minder aardgas nodig en vermindert de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2). En dat is beter voor het milieu.

Bovendien zijn we als Ennatuurlijk continu op zoek naar steeds duurzamere bronnen. Dat doen we lokaal met alle betrokkenen. En zo zijn we betrokken bij de verduurzaming van Nederland.
 

Afsluiten

Wij bieden onze particuliere en kleinzakelijke klanten de mogelijkheid om te worden afgesloten van ons warmtenet. Hier vindt u de voorwaarden en procedure voor het afsluiten.