Werkzaamheden in uw buurt

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Eindhoven

Summa College

Het voormalig schoolgebouw Summa College wordt aangesloten op het warmtenet. Het tracé begint bij de hoofdleiding in de Torenallee en gaat via de Professor Horowitzstraat en de Kastanjelaan naar het gebouw. Woensdag 1 mei start de aannemer met de werkzaamheden aan de Kastanjelaan. Naar verwachting duren de werkzaamheden  ongeveer 12 weken. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in deze brief

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Lage Witsiebaan
Van maandag 26 augustus tot vrijdag 20 september is (een deel van) de Lage Witsiebaan afgesloten voor verkeer in de richting Noord - Zuid in verband met onderhoud. Dit verkeer wordt omgeleid via de Taxandrielaan en de Baden Powellaan. Vanuit de Baden Powellaan is het wel mogelijk om de Lage Witsiebaan op te rijden. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u hier of op bijgevoegde kaart.

Breda

Raaimoeren
Van 8 juli t/m 10 augustus 2019 vinden er werkzaamheden plaats aan het warmtenet omdat de scholen en turnhal op locatie Raaimoeren 17 t/m 21 aangesloten worden. Onze excuses voor de eventuele overlast. De weg en de parkeervakken ter hoogte van Raaimoeren 17 t/m 19 worden tijdelijk afgesloten. Daarom moet het verkeer omrijden, alleen de voetgangersdoorgang blijft open. De huisartsenpraktijk en het wijkgebouw blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt de levering van warmte niet onderbroken. 

Claudius Prinsenlaan
Er is een lekkage aangetroffen aan de Claudius Prinsenlaan (ter hoogte van het Brabant Hotel). Langs de weg is lebit (isolatie- en beschermingsmateriaal van de leidingen) aangetroffen. De lekkage is veilig gesteld en de omgeving is afgezet. In overleg met de gemeente wordt er een plan gemaakt voor reparatie. Een verdere update volgt.

Vervanging warmtenet Middenerf, Huiserf en Buitenerf
Vanaf 10 juni starten we met het vervangen van het warmtenet in het Middenerf, Huiserf en Buitenerf. Dit project is een vervolg op het project dat in 2018 is uitgevoerd in uw wijk nabij Randoord en Ouderf. Het vervangen van het warmtenet verloopt in 9 fases. De deelplannen vindt u door op onderstaande links te klikken. Per fase ontvangen de omwonenden een brief, daarnaast houdt aannemer Nijkamp iedere dinsdagochtend tussen 8.00 uur en 9.00 uur een inloopspreekuur in de keet aan het Cannaertserf. Ook kunt u meer informatie over de voortgang en de werkzaamheden vinden op de Facebookpagina 'Middenerf Breda'.

Kesterenlaan
In 2018 zijn we gestart met de vervanging van het bestaande warmtenet in de wijk Kesteren. Vanaf maandag 13 mei starten we met de tweede fase van de werkzaamheden. Meer informatie vindt u in hierover in de brief

Op woensdag 23 mei is er een informatiebijeenkomst georganiseerd in Ontmoetingscentrum ‘De Sleutel’, Vlierenbroek 30 in Breda. Deze start om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de uitvoering van de werkzaamheden, ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie vindt u in de brief die u van ons ontving of kunt u nalezen op de Facebookpagina.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Eind juni ontving u een brief over de sanering van asbest in het fietspad vanaf de Arenberglaan tot aan het Heiningpad.

Put Prinsenhil
In de put is lebit omhoog gekomen. De reparatie moet nog opgepakt worden.

Notenkraker
Er is een lekkage gemeten. De reparatie wordt in week 34 opgestart met de put op de hoek van Notenkraker/Paradijslaan.

Elzenbroek 59
Er komt lebit in de meterkast. Op maandag 15 juli wordt een onderbreking gemaakt in het lebitpakket.

Wildzang (hoek Paradijslaan)
Afsluiters zijn defect. In week 33 zijn deze vrijgegraven en in week 34 wordt de werkzaamheden afgerond.

Ripeartsbeemd 29
Er is een lekkage gemeld. Deze wordt in week 34 gerepareerd en in week 35 verder afgewerkt.

Lekkage Hoekakker 25
Er is een lekkage gemeld. Deze wordt in week 34 gerepareerd en in week 35 verder afgewerkt.

Van Dammestraat
Er is een lekkage gemeld in het invoerpakket. Deze wordt in week 35 vrijgegraven.

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Oosterhout

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Oosterhout. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden.  De werkzaamheden zijn gestart op maandag 9 juli 2018. Onze excuses voor het ongemak.

Klaverbeemd
Op maandag 29 april start aannemer Nijkamp met graafwerkzaamheden voor de gedeeltelijke vervanging van het warmtenetwerk. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u op vrijdag 12 april ontving.

Westerbeemd
Aannemer Nijkamp start op dinsdag 23 april met graafwerkzaamheden naast Westerbeemd 26 in verband met reparatiewerkzaamheden. Meer informatie vindt u in de brief die u eerder ontving.

Helmond

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse stadsverwarmingsleidingen in Helmond. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Geertruidenberg

Ennatuurlijk gaat vanaf augustus 2019 starten met het project “Vervangen stadsverwarming Strijenlaan Geertruidenberg”: de aanleg van een 740 meter lang duurzaam warmtenet. De leidingdelen zijn inmiddels verouderd en bereiken het einde van hun levensduur. Deze nieuwe warmteleiding is ter vervanging van het bestaande warmtenet in Geertruidenberg west in Geertruidenberg.
Meer hierover leest u in de brief en vindt u terug op de Facebookpagina van het project.