Samenwerking met PGGM

Ennatuurlijk is een onafhankelijk bedrijf met twee aandeelhouders voor wie langetermijninvesteringen en betrouwbaarheid net zo belangrijk zijn als voor ons. De Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM bezit tachtig procent van onze aandelen. De overige twintig procent is in handen van Veolia met wie we het gebruik en het onderhoud van onze warmtenetten verzorgen.

Langetermijninvesteringen in ons en u

We zijn er trots op dat grote en bestendige partijen als PGGM en Veolia in Ennatuurlijk het betrouwbare kanaal zien om te investeren in de verduurzaming van Nederland. Dat zegt natuurlijk wel wat. Want de investeringen die zij doen, moeten op alle fronten duurzaam zijn. Juist een pensioenuitvoeringsorganisatie moet zijn beleggingen op ieder moment kunnen verantwoorden en een duidelijke meerwaarde aantonen. Vertrouwen, toekomstgerichtheid en zekerheid staan dan ook centraal in de relaties met onze aandeelhouders. En daardoor ook in onze samenwerking met u.