Wanneer is warmte interessant voor u?

Een bron van restwarmte in de buurt, zoals een fabriek of waterzuiveringsinstallatie. Een relatief hoge bebouwingsgraad. En het lef om vooruitstrevend te zijn. Dat zijn de drie voorwaarden waaraan u moet voldoen om gebruik te maken van een duurzaam warmtenet.  

Beschikt uw gemeente niet over een restwarmtebron of hoge bebouwingsgraad? Misschien biedt geothermie mogelijkheden. Ook dan is een verkennend gesprek met Ennatuurlijk de eerste stap. Ennatuurlijk schoof als onafhankelijke sparringpartner al aan bij gemeenten, woningcorporaties en provincies door heel Nederland. Profiteer ook van onze kennis.

Bekijk de voordelen

Heeft u lef?

Onze commercieel directeur Herman gaat graag met u in gesprek over warmte in uw gemeente. U bereikt ons via 085-2734559.

Ennatuurlijk zet warmte op de kaart. 
Ontdek waar onze warmtenetten liggen.

Hoe gaan we te werk?

1. Inventariseren duurzaamheidsdoelstelling
2. Adviseren over realisatie
3. Mobiliseren stakeholders (Green Deal)
4. Creëren draagvlak
5. Realiseren warmtelevering
6. Exploiteren warmtenet

Een warmtenet in uw gemeente?

Commercieel directeur Herman gaat graag met u in gesprek over warmte in uw gemeente.

 

085-2734559